Giúp bạn an tâm  
khi tham gia giao thông!

Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe ô tô

Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.

Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe

Người được bảo hiểm được chi trả quyền lợi trong trường hợp bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Đăng ký tham gia bảo hiểm

Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô của BIC.