Quên đi nỗi lo về những rủi ro có thể xảy ra với các khoản tiền của Quý Khách hàng như trộm cắp, cướp giật...

Đối tượng tham gia

Các doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt là các ngân hàng.

Đối tượng được bảo hiểm

Tiền mặt, các loại ngoại tệ thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thừa nhận trách nhiệm.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ nhanh chóng bồi thường cho Quý khách hàng khi có các tổn thất, rủi ro xảy ra với các loại tiền hoặc giấy tờ nêu trên, ngoại trừ các trường hợp sau:
- Phương tiện vận chuyển của các công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp;
- Biển thủ, cất giấu, chuyển đổi, không trung thành, hay hành động gian dối hay không trung thực của Người được bảo hiểm hay các bên có quyền lợi, nhân viên hay đại lý, hay các bên khác của Người được bảo hiểm;
- Hành động cố tình hay cố tình bất cẩn của Người được bảo hiểm;
- Mất mát không có nguyên nhân, biến mất, mất mát hoặc thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê, thiếu hụt do lỗi hành chính hay kế toán, hay chểnh mảng, hoạt động không chính xác;
- Trộm thông thường, trộm cắp vặt, trộm bằng lường gạt và tất cả các loại trộm cắp không liên quan trực tiếp đến đe doạ bằng vũ lực đối với người hay vật thể;
- Tổn thất hậu quả, tổn thất hay thiếu hụt do mất giá hay biến động tiền tệ;
- Tổn thất do việc xe không có người trông coi;
- Khiếu nại về trách nhiệm, thương tật thân thể hay thiệt hại đối với phương tiện chuyên chở;
- Tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại do hao mòn, rách nát, sâu mọt mối, hay các côn trùng khác;
- Tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc chậm trễ, do hải quan hay các cơ quan chính quyền, sung công hay cầm giữ;
- Tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do chiến tranh, nội chiến chiến, các hoạt động có tính chất chiến tranh (dù cho có tuyên chiến hay không);
- Tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc giá tiếp bị gây ra bởi khủng bố;
- Tổn thất, phá huỷ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các phóng xạ ion hay nhiễm bẩn phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hay do bất kỳ chất thải hạt nhân nào do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân, nguyên liệu vũ khí hạt nhân.