Thành lập Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng

10:54 SA @ Thứ Bảy - 07 Tháng Tám, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc thành lập Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng.

Xem Quyết định tại đây.