Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

02:42 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Bảy, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Xem báo cáo tại đây.