Thông báo v/v ủy quyền quản lý cổ đông

12:00 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Mười, 2010

1.Tổ chức ủy quyền:

-Tên: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

-Trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-Điện thoại: 04.22200282 Fax: 04.22200281

-Website: www.bic.vn

(Sau đây gọi tắt là BIC)

2.Tổ chức được ủy quyền:

-Tên: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

-Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-Điện thoại: 04.22200668Fax: 04.22200669

-Website: www.bsc.com.vn

(Sau đây gọi tắt là BSC)

3.Nội dung ủy quyền:

-Quản lý danh sách cổ đông BIC.

-Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, xác nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, đổi sổ cổ đông, cấp sổ cổ đông của BIC.

-Thực hiện các quyền khác của cổ đông khi có phát sinh.

4.Thời gian hiệu lực của ủy quyền:Bắt đầu kể từ ngày 01/11/2010.

5.Địa điểm giao dịch:

Hà Nội:

-Tại: Phòng Dịch vụ khách hàng BSC.

-Địa chỉ: Tầng 1, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Điện thoại: (04) 22206814/39264500Fax: (04) 22200669

-Người chịu trách nhiệm: Ms. Nguyễn Thị Tú Anh.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Tại: Chi nhánh BSC Thành phố Hồ Chí Minh

-Địa chỉ: Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

-Điện thoại: (08) 38218508Fax: (08) 38218510

-Người chịu trách nhiệm: Ms. Phạm Thị Hồng Thủy.

Và tất cả các điểm hỗ trợ giao dịch tại các tỉnh, thành phố nằm trong danh sách mạng lưới của BSC tại website http://www.bsc.com.vn.

6.Mức phí chuyển nhượng:

Với mỗi lần chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sẽ phải thanh toán phí xác nhận chuyển nhượng cho BSC.

Mức phí: 0,2% giá trị mệnh giá chuyển nhượng, tối thiểu 50.000 đồng và tối đa 200.000 đồng.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Quang Tùng