• 02/12/2011Xem thêm

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Phạm Quang Tùng

  Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Phạm Quang Tùng.
 • 14/11/2011Xem thêm

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Quang Tùng.
 • 11/11/2011Xem thêm

  BIC công bố kết quả kinh doanh 10 tháng 2011

  Hà Nội, ngày 11/11/2011 - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2011. Theo đó, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 803,738 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% so với mục tiêu 1.000 tỷ đồng cả năm 2011 theo kế hoạch. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lũy kế 10 tháng đạt 518,445 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch cả năm; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 219,104 tỷ đồng, hoàn thành 80,3% kế hoạch.
 • 04/11/2011Xem thêm

  HOSE chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ của BIC

  Ngày 3/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh đã chấp thuận việc thực hiện giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (theo công văn số 2030/2011/SGCHCM-NY). Cụ thể như sau:
 • 03/11/2011Xem thêm

  Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trân trọng thông báo về việc đăng ký mua lại cổ phiếu
  làm cổ phiếu quỹ.
 • 20/10/2011Xem thêm

  9 tháng đầu năm 2011: BIC lãi trước thuế lũy kế 71 tỷ đồng

  Hà Nội, ngày 20/10/2011 - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã CK: BIC) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011. Theo đó, kết thúc 3 quý đầu năm 2011, BIC đạt tổng doanh thu 857,454 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch 2011, tăng trưởng 111% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lũy kế đạt 475,552 tỷ đồng, tăng 30% so với 9 tháng đầu năm 2010, hoàn thành 66% kế hoạch 2011; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 320,204 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2010, hoàn thành 117% kế hoạch.
 • 07/09/2011Xem thêm

  Cổ phiếu BIC chính thức chào sàn

  T.p Hồ Chí Minh, ngày 6/9/2011– Hôm nay là ngày giao dịch chính thức đầu tiên của cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã CK: BIC) trên sàn GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu là 11.500 đồng/cổ phiếu. BIC là cổ phiếu bảo hiểm thứ 8 được giao dịch trên sàn chứng khoán tập trung.