BIC Lâm Đồng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (20.04.2022)

06:18 CH @ Thứ Năm - 21 Tháng Tư, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng (BIC Lâm Đồng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.