BIC Hà Nội thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (18.04.2022)

05:57 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Tư, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hà Nội (BIC Hà Nội) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.