BIC Đông Đô thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (05.12.2023)

05:59 CH @ Thứ Ba - 12 Tháng Mười Hai, 2023
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô (BIC Đông Đô) không còn giá trị sử dụng.

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô (BIC Đông Đô) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.