Lào cấp giấy phép hoạt động cho Liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt

12:00 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Sáu, 2008
Ngày 9/6/2008, Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào đã cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào - Việt (LVI). Dự kiến, Liên doanh sẽ khai trương và đi vào hoạt động ngay trong tháng 6 này.

LVI là Liên doanh giữa Cộng ty Bảo hiểm BIDV (BIC) với Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) và Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) với vốn điều lệ ban đầu 3 triệu USD, phía VN góp 51%, phía Lào 49%. Trong thời gian trước mắt, LVI sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính tại thị trường Lào.

Để chuẩn bị đưa LVI vào hoạt động, trong thời gian qua, các bên đã tiến hành tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên của LVI, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ và những sản phẩm sẽ tập trung triển khai.

Để chuẩn bị tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết cho hoạt động của LVI, Hội đồng Quản trị của LVI gồm 5 thành viên sẽ tiến hành họp kỳ I vào cuối tuần này để thống nhất nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị đưa LVI vào hoạt động chính thức.

Ông Đào Chí Cương – Tổng giám đốc LVI nhiệm kỳ đầu tiên cho biết, các Bên đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho lễ khai trương LVI cùng với lễ động thổ tòa nhà văn phòng Lào – Việt Tower vào ngày 21/6 tới, trùng với dịp kỷ niệm 9 năm thành lập LVB.