BIDV đã quyết định tăng vốn cho BIC lên 500 tỷ đồng

12:00 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Sáu, 2007

Nhằm tập trung củng cố, phát triển hoạt động bảo hiểm trong định hướng xây dựng BIDV trở thành Tập đoàn tài chính, trong đó xác định bảo hiểm là một trụ cột nòng cốt, ngày 08/6/2007, bằng Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã quyết định tăng vốn cho Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Theo quy định, việc chính thức tăng vốn phải được chấp thuận của Bộ Tài chính. BIC sẽ trình Bộ Tài chính xin chấp thuận tăng vốn cùng với việc xin phép thành lập mới 3 chi nhánh ở khu vực phía Bắc là: Hà nội, Quảng Ninh và Hải Dương.

Việc tăng vốn cho BIC không những nâng cao năng lực tài chính mà còn là điều kiện để Công ty triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư tài chính, từng bước đa dạng hoá hoạt động, hỗ trợ chiến thuật cho hoạt động bảo hiểm trong giai đoạn đầu, nâng cao năng lực nhận bảo hiểm và là cơ sở để BIC đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin tập trung để quản lý tức thời toàn bộ hoạt động kinh doanh trong toàn quốc.

Sau đợt tăng vốn này, BIC sẽ là Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có số vốn lớn đứng 4 Việt nam. Theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quý I/2007, BIC là công ty dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng trưởng (105%) và tốc độ này sẽ còn cao hơn nhiều trong quý II/2007 khi mức tăng trưởng dự kiến sẽ là 300% so với cùng kỳ năm 2006.