Quý I/2007: BIC dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ VN về tốc độ tăng trưởng

12:00 CH @ Thứ Tư - 13 Tháng Sáu, 2007

Theo số liệu thống kê thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 3 tháng đầu năm 2007 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu toàn thị trường đạt 1.794 tỷ đồng, tăng 20,25% so với cùng kỳ năm 2006

Đóng góp vào mức tăng trưởng ngoạn mục này phải kể đến các công ty Bảo hiểm có tốc độ tăng doanh thu cao so với cùng kỳ là: BIC 105%, PVI 88,5%, AAA 40%, Viễn Đông 30,24%. Như vậy, chỉ sau 1 năm thành lập, công ty bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT VN (BIC) đã có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự năng động và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt chính là những yếu tố quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm khi mới gia nhập thị trường.

Về tốc độ tăng trưởng thị phần của nghiệp vụ bảo hiểm, Bảo hiểm tài sản và thiệt hại tăng 64,2%; Bảo hiểm xe cơ giới tăng 24,5%; Bảo hiểm hàng không và cháy nổ có xu hướng giảm. Bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu doanh thu với 510 tỷ đồng, tiếp theo là Bảo hiểm tài sản và thiệt hại 488 tỷ đồng. Bảo hiểm Tàu và TNDS chủ tàu là 223 tỷ đồng, bảo hiểm con người là 18 tỷ đồng.

Các DNBH đã bồi thường 632 tỷ đồng chiếm 35,22% doanh thu. Nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao là Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh 231,6%, Bảo hiểm xây dựng lắp đặt 64,5%. Bảo hiểm máy móc thiết bị 57,5%, Bảo hiểm cháy nổ 57,4%. Tỷ lệ bồi thường của các DNBH đều dưới 50%, cao nhất chỉ có Bảo Việt là 52%.

Sau tổng kết kết quả kinh doanh 2006, các DNBH đã nhận thấy sức ép kinh doanh phải đạt hiệu quả cao trước đòi hỏi của các cổ đông nên đã có những chấn chỉnh kịp thời về chiến lược kinh doanh và nâng cao trách nhiệm của người làm công tác quản lý.

Tại Hội nghị CEO các DNBH nhân thọ & phi nhân thọ, các nhà lãnh đạo DNBH đều đồng thuận là cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác, tập trung sức, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nên sức mạnh sẵn sàng cạnh tranh với các định chế tài chính tín dụng trong nước cũng như chấp nhận cạnh tranh với các DNBH bảo hiểm nước ngoài nếu như họ thâm nhập và thực hiện bán bảo hiểm tại VN theo cam kết WTO.

Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường bảo hiểm Việt nam nói chung và bảo hiểm Phi nhân thọ nói riêng trong năm 2007 sẽ phát triển ở mức trên 20% như dự báo và sẽ có nhiều nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường cao nếu tiếp tục cạnh tranh không lành mạnh, nhất là việc tăng mức hoa hồng và hạ phí bảo hiểm.

(Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm VN)