BIC Đà Nẵng chuyển trụ sở làm việc

12:00 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Sáu, 2007

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Bộ Tài chính tại văn bản số 4892/BTC-BH ngày 10/4/2007, từ ngày 15/4/2007, BIC Đà nẵng đã chuyển trụ sở chính từ số 90 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà nẵng về trụ sở mới tại:

- Địa chỉ: 40-42 Hùng Vương, thành phố Đà nẵng.

- Tel: 84-511-865 803;Fax: 84-511-865 804

- Email: [email protected]

BsonNull