BIDV và VNPT ký kết Thoả thuận Hợp tác chiến lược

12:00 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Ba, 2007
Ngày 8/2/2007, tại Hà Nội, VNPT cùng BIDV đã tổ chức lễ ký kết Thoả thuận Hợp tác Chiến lược. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự liên kết cùng phát triển giữa một tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin có quy mô rộng lớn, tốc độ tăng trưởng cao và một Ngân hàng lớn kinh doanh năng động vào bậc nhất hiện nay ở Việt Nam

VNPT và BIDV khẳng định sẽ là đối tác chiến lược của nhau, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững phù hợp và tuân thủ chiến lược, kế hoạch kinh doanh của mỗi bên, nằm trong khuôn khổ cho phép của luật pháp để phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh, khai thác tối ưu nhất mọi tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh của từng bên