Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV chính thức đi vào hoạt động

12:00 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Ba, 2007
Ngày 14/3/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV (BFC). Đây là một bước tiếp cận mới của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào thị trường chứng khoán.

Với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, BFC được thành lập theo hình thức công ty cổ phần do BIDV và các đối tác đồng sáng lập (Công ty Bảo hiểm BIDV cũng là một trong 5 cổ đông sáng lập). BFC là pháp nhân có con dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tuân thủ và minh bạch theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. BFC ra đời nhằm nắm bắt và khai thác có hiệu quả những cơ hội thuận lợi và thời cơ mới của Việt Nam nói chung và Thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Với chủ trương mới của Chính phủ đẩy nhanh tiến trình CPH các DNNN, bao gồm các Tổng công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm dầu khí và viễn thông trong thời gian tới, nguồn cung hàng hoá cho TTCK hứa hẹn sẽ rất đa dạng và phong phú, mở ra khả năng tiếp cận đầu tư rộng lớn cho công ty đầu tư tài chính khi tham gia vào TTCK. Trong bối cảnh đó, BFC sẽ tập trung vào các hoạt động đầu tư tài chính và cung cấp một số dịch vụ tư vấn như tư vấn cổ phần hoá, tư vấn mua bán – sát nhập công ty

Với mục tiêu trở thành một công ty đầu tư tài chính vững mạnh, định hướng phát triển kinh doanh của BFC là nắm bắt thời cơ và thuận lợi, duy trì phát triển hoạt động kinh doanh theo phương châm “đầu tư chuyên nghiệp, phát triển bền vững”. Trong lĩnh vực dịch vụ, BFC tăng cường phát triển đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, phát triển các loại hình dịch vụ phát sinh trong quá trình hội nhập như tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn cổ phần hoá, đánh giá môi trường đầu tư, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, môi giới xúc tiến thương mại, tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp