Hỗ trợ cổ đông

Đầu mối quan hệ cổ đông

Mọi thông tin liên quan các cổ đông của BIC, kính mời Quý cổ đông liên hệ qua đầu mối:

- Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
- Email: phuongnvl.bic@bidv.com.vn Tel: 024.22200282/311