|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ

Bản tin BIC

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tại Hà Nội, ngày 20/4/2015 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã có sự tham dự của 41 cổ đông, đại diện cho 61.012.857 cổ phần, chiếm 80,04% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC. Đại hội cũng có sự tham dự và chứng kiến của ông Phùng Đắc Lộc - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ông Nguyễn Huy Tựa - Ủy viên HĐQT Ngân hàng BIDV, đại diện đơn vị kiểm toán EY, các phóng viên đến từ các cơ quan truyền thông, báo chí.

Tại Đại hội, đã có 6 nhóm vấn đề lớn được BIC báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả kinh doanh năm 2014 và giai đoạn 2010 – 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2014.
- Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015, mục tiêu phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Phương án nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về kết quả hoạt động của BIC năm 2014, Tổng Giám đốc Trần Hoài An cho biết, BIC duy trì thị phần thứ 7 trên thị trường với tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng đạt 1.116,447 tỷ đồng, tăng trưởng 25,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 991,163 tỷ đồng, tăng 25,5% (trong khi toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,45%); lợi nhuận trước thuế riêng của BIC đạt 111,026 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. Theo Tổng Giám đốc BIC, doanh thu năm 2014 tăng trưởng mạnh là nhờ đã có nhiều chính sách điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, trong khi đó, tỷ lệ bồi thường được duy trì ở mức an toàn dưới 40%. Lợi nhuận có sự giảm nhẹ so với năm trước chủ yếu là do lãi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu giảm. Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc BIC nhấn mạnh, năm 2014 là năm BIC đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau nhiều năm bị lỗ.

Bên cạnh đó, BIC cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý khác như: được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best định hạng năng lực tài chính đạt mức B+ và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- với triển vọng nâng hạng là Ổn định; thành lập và đưa vào hoạt động 3 công ty thành viên mới, bổ sung lực lượng khai thác và chăm sóc khách hàng cho toàn hệ thống; đã góp vốn cùng với BIDV và đưa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife vào hoạt động chính thức từ tháng 11/2014,…

Với kết quả năm 2014, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của BIC trong giai đoạn 2011-2014 đạt bình quân 19,2%. Mức tăng trưởng này cao hơn Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu (PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, PTI).

Về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Tùng đã báo cáo với cổ đông về quá trình lựa chọn và tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài từ tháng 8/2014. “Với sự tích cực của BIC và các đơn vị tư vấn, BIC đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản,… Do có nhiều yếu tố thuận lợi như nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao, BIC là một trong những doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả cao nhất trong ngành, đồng thời là đơn vị thành viên của Ngân hàng BIDV – có nguồn khách hàng lớn và mạng lưới kinh doanh rộng khắp Đông Dương, là công ty có quản trị bài bản, nên các nhà đầu tư đều đánh giá rất cao cơ hội đầu tư vào BIC”, Chủ tịch HĐQT BIC cho biết.

Trên cơ sở tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị BIC cho rằng cần tăng quy mô phát hành từ 30% lên 35% bởi bản thân các cổ đông chiến lược cũng mong muốn sở hữu một lượng cổ phần lớn hơn để tăng mức độ cam kết, đạt được các lợi ích đáng kể từ thành quả họ gây dựng; mặt khác, tỷ lệ 35% cũng sẽ không quá loãng lợi ích của cổ đông hiện hữu trong khi lại giúp BIC tăng năng lực tài chính, thặng dư vốn cổ phần, gia tăng doanh thu giữ lại và lợi nhuận. Sau đợt phát hành này, BIDV vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu tại BIC là 51%. Hội đồng quản trị BIC đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền các nội dung liên quan để chủ động thực hiện đàm phán theo nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích tổng thể của BIC và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là ưu tiên xem xét nhưng không phải là mục tiêu số 1, điều quan trọng là cổ đông chiến lược phải mang lại được nhiều giá trị, năng lực cạnh tranh và phát triển đột phá cho BIC”, Chủ tịch HĐQT BIC nhấn mạnh.

Với nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, vốn điều lệ của BIC dự kiến sẽ tăng lên trên 1.000 tỷ đồng, trở thành 1 trong 4 công ty bảo hiểm PNT có vốn tự có lớn nhất trên thị trường. Chủ tịch HĐQT BIC cho biết, hiện nay việc đàm phán về cơ bản đã gần hoàn thiện, trên cơ sở ý kiến chấp thuận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, BIC sẽ đẩy nhanh việc đàm phán để có thể công bố danh tính của Nhà đầu tư chiến lược và ký kết các hợp đồng liên quan trong thời gian sớm nhất.

Sau khi hoàn tất giao dịch, BIC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung đại diện của Nhà đầu tư chiến lược trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2 thành viên trong HĐQT và 2 thành viên trong BKS). Như vậy, sau khi có sự tham gia của đại diện Nhà đầu tư chiến lược, HĐQT BIC sẽ tăng từ 5 thành viên lên 7 thành viên, Ban Kiểm soát tăng từ 3 thành viên lên 5 thành viên.

Toàn bộ 6 nhóm vấn đề lớn nói trên đều được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nhóm vấn đề lớn tại Đại hội

Tại Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả như sau:

Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch (tỷ lệ bầu 103,36%)
- Ông Trần Hoài An - Ủy viên (tỷ lệ bầu 99,16%)
- Ông Võ Hải Nam - Ủy viên (tỷ lệ bầu 99,11%)
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao - Ủy viên (tỷ lệ bầu 99,11%)
- Bà Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên độc lập (tỷ lệ bầu 99,11%)


Hội đồng Quản trị BIC nhiệm kỳ mới

Ban Kiểm soát:

- Ông Cao Cự Trí – Trưởng ban (tỷ lệ bầu 99,96%)
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên (tỷ lệ bầu 99, 97%)
- Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên (tỷ bầu 99, 97%)


Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ mới

Trong phần thảo luận, các vấn đề đã được cổ đông đưa ra chất vấn tại Đại hội thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng đối với hoạt động của BIC như định hướng phát triển của BIC trong năm 2015 trong bối cảnh thị trường bất động sản khởi sắc, hướng phát triển tại các thị trường hải ngoại, nhóm sản phẩm BIC ưu tiên khai thác, việc tăng phí bảo hiểm xe cơ giới năm 2015 sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của BIC như thế nào, chênh lệch về con số lợi nhuận do các điều chỉnh sau thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra Thuế, thù lao của HĐQT và BKS… Các vấn đề này đều được HĐQT và Ban Điều hành BIC giải thích cho các cổ đông trên tinh thần minh bạch và cầu thị.

Với các kết quả được thông qua tại Đại hội, năm 2015, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 17%. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng BIC phấn đấu đạt 1.305 tỷ đồng, gồm 1.159 tỷ đồng doanh thu phí gốc và 145 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm. Tỷ lệ bồi thường mục tiêu 40%. Năm 2015, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5%. Mức cổ tức dự kiến 10%. Duy trì mức định hạng tín nhiệm. Kế hoạch trên cũng sẽ được xem xét điều chỉnh khi BIC phát hành thành công cổ phần cho cổ đông chiến lược. Đối với các hoạt động tại nước ngoài, BIC đặt mục tiêu hoàn thành nhận chuyển nhượng vốn trực tiếp tại CVI, tăng vốn điều lệ LVI lên 5 triệu USD, đẩy mạnh kinh doanh tại thị trường Lào và triển khai hoạt động hiệu quả Văn phòng đại diện tại Myanmar.

Tham khảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2015 tại đây.

Số lượt đọc:  493  -  Cập nhật lần cuối:  21/04/2015 06:29:21 PM
Bản tin BIC
Chương trình khuyến mại
Thị trường bảo hiểm
Thị trường Tài chính
Thông báo