|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ

Bản tin BIC

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hà Nội, ngày 11/4/2014 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 60.636.779 cổ phần, chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Đại hội đã thông qua các vấn đề quan trọng gồm:

- Kết quả kinh doanh của BIC năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
- Kết quả chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.
- Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo của Tổng Giám đốc BIC, ông Tôn Lâm Tùng cho biết, năm 2013, những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng đã đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động kinh doanh của BIC. Trong bối cảnh đó, với những giải pháp kinh doanh hiệu quả và nỗ lực của toàn Tổng Công ty, BIC đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt, xét về doanh thu phí bảo hiểm của công ty mẹ BIC có tốc độ tăng trưởng cao gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn thị trường.

Một số kết quả hoạt động đáng chú ý của BIC trong năm 2013 được ông Tôn Lâm Tùng đề cập gồm: góp vốn cùng với BIDV và Tập đoàn MetLife thành lập Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife; tăng tỷ lệ sở hữu trong Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) lên 65%; thành lập công ty thành viên thứ 22 và nâng tổng số Phòng kinh doanh lên 104 đơn vị…

Về định hướng kinh doanh năm 2014, Tổng Giám đốc BIC cho biết, doanh thu phí bảo hiểm của Công ty mẹ BIC năm 2014 phấn đấu đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 130 tỷ đồng. Ngoài ra, BIC sẽ đẩy nhanh việc tìm kiếm cổ đông chiến lược và tăng vốn điều lệ, cố gắng hoàn thành các thủ tục định hạng tín nhiệm quốc tế AM Best, cùng với BIDV và MetLife nhanh chóng đưa Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife đi vào hoạt động trong năm 2014 và bám sát các thủ tục để nhận chuyển nhượng vốn trong Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI).


Ông Tôn Lâm Tùng, Tổng Giám đốc BIC đại diện cho Ban Điều hành báo cáo kết quả kinh doanh

Tại báo cáo của Hội đồng Quản trị BIC do bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên HĐQT trình bày, năm 2013, bên cạnh việc quản trị và giám sát kết quả hoạt động của Tổng Công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh, HĐQT BIC đã thực hiện cơ cấu lại thành viên và bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập, đồng thời đã thực hiện phát hành 3.300.000 cổ phiểu để thực hiện quyền ESOP cho cán bộ nhân viên BIC và hiện đang hoàn tất các thủ tục điều chỉnh Giấy phép tổ chức hoạt động, lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung. Bà Vân cũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức. Các báo cáo này được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Một nội dung quan trọng trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2014 được Chủ tịch HĐQT BIC, ông Phạm Quang Tùng trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ của BIC trong năm 2014. Theo HĐQT BIC, việc tăng vốn điều lệ của BIC là cần thiết để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, có được mức định hạng tín nhiệm quốc tế tốt nhất và tăng vốn đầu tư vào các công ty tại hải ngoại và Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife cũng như hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Trước các yêu cầu cấp thiết đó, HĐQT BIC trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tối đa 30% vốn điều lệ mới để tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT BIC cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tối đa 30% vốn điều lệ mới với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá và tối thiểu bằng thị giá tại thời điểm chào bán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT BIC quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và tán thành.


Cổ đông biểu quyết tán thành các nội dung tại Đại hội

Tại phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã nhận được nhiều câu hỏi chất vấn sôi nổi của các cổ đông xoay quanh các vấn đề quan trọng của BIC như: quản trị rủi ro, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, kế hoạch kinh doanh năm 2014 cũng như kế hoạch và kỳ vọng đầu tư của BIC vào các liên doanh tại Lào và Campuchia. Ông Phạm Quang Tùng đã thay mặt cho Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc này của các nhà đầu tư. Ông Tùng cũng chia sẻ mục tiêu kinh doanh của BIC là luôn phấn đấu tăng trưởng cao hơn mức trung bình của thị trường trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và chú trọng quản lý rủi ro, phát triển bền vững. Trong năm 2014, BIC sẽ vẫn chú trọng hiệu quả nhưng sẽ có sự ưu tiên nhất định cho việc mở rộng quy mô để tăng thị phần, tập trung mở rộng quy mô và hiệu quả kinh doanh các hiện diện tại hải ngoại.

Kính mời Quý vị cổ đông tham khảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2014 tại đây.

Số lượt đọc:  312  -  Cập nhật lần cuối:  14/04/2014 09:46:07 AM
Bản tin BIC
Chương trình khuyến mại
Thị trường bảo hiểm
Thị trường Tài chính
Thông báo