|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Nghị quyết số 099/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng Quản trị BIC, BIC thông báo tới Quý Cổ đông về việc Ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC kể từ ngày 29/11/2018.

Xem chi tiết công bố thông tin tại đây.
Số lượt đọc:  95  -  Cập nhật lần cuối:  30/11/2018 09:39:11 AM
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông