|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị BIC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Tham khảo Quyết định 048/QĐ-HĐQT tại đây.
Số lượt đọc:  160  -  Cập nhật lần cuối:  07/06/2019 09:42:55 AM
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông