|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

BIC thay đổi nhân sự Ban Điều hành

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý IV/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

2018: BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất vượt mốc 200 tỷ đồng

Ngày 18/01/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Trang:  2/57  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông