|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý II/2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý II/2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị BIC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Theo đó, ngày 29/05/2019, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 6131/BTC-QLBH chấp thuận ông Trần Xuân Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC thay cho ông Trần Lục Lang.

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông công văn số 2678/UBCK-GSĐC ngày 03/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của BIC.
Trang:  2/59  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông