|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) xin thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

BIC thay đổi nhân sự Ban Điều hành

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc.
Trang:  2/57  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông