|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIC thường niên năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị BIC về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý IV/2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý IV/2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Kiểm toán Nhà nước

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 tại BIC.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III/2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý III/2019.
Trang:  1/60Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông