|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị BIC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Theo đó, ngày 29/05/2019, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 6131/BTC-QLBH chấp thuận ông Trần Xuân Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC thay cho ông Trần Lục Lang.

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông công văn số 2678/UBCK-GSĐC ngày 03/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của BIC.

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/04/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.414.006 cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2019

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019.
Trang:  1/57Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông