|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm 2020

31/07/2020 11:16' AM
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm 2020.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán giai đoạn 2020 - 2022

21/07/2020 10:58' AM
Ngày 20/7/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất của BIC trong 03 năm 2020, 2021, 2022.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

14/07/2020 03:55' PM
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020.

Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

02/07/2020 05:33' PM
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quy chế quản trị nội bộ BIC.

Công bố thông tin Trưởng ban Kiểm toán nội bộ BIC

01/07/2020 08:38' PM
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông các thông tin về Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ BIC.
Trang:  1/65Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông