|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công văn xin lùi thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông công văn gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc xin lùi thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020.

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông công văn số 1116/UBCK-GSĐC ngày 25/02/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của BIC.

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BIC thường niên năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị BIC về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Trang:  1/61Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông