|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Kiểm toán Nhà nước

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 tại BIC.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III/2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý III/2019.

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của BIC.

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Trang:  1/59Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông