|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/04/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.414.006 cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2019

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) xin thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Trang:  1/57Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông