|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của ĐHĐCĐ BIC về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2020 - 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ BIC về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2020 - 2022.

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020.

Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2020 chốt vào ngày 13/3/2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo gửi các cơ quan liên quan về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2020 chốt vào ngày 13/3/2020.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020.

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Trang:  1/63Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông