|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của BIC.

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

BIC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
Trang:  1/59Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông