|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính năm 2018


Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

- Báo cáo tài chính riêng năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015


- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

- Báo cáo tài chính riêng năm 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015

- Báo cáo tài chính riêng Quý I/2015

Báo cáo tài chính năm 2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

- Báo cáo tài chính riêng năm 2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2014


- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014

- Báo cáo tài chính riêng Quý II/2014

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014

-
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2014

Báo cáo tài chính năm 2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2013 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2)

- Báo cáo tài chính Quý IV/2013 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2)

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2013

- Báo cáo tài chính Quý III/2013

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4)

- Báo cáo tài chính Quý II/2013

- Báo cáo tài chính Quý 1/2013

Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo tài chính năm 2012 (Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Phần 1, Phần 2, Phần 3)

- Báo cáo tài chính Quý 4/2012

- Báo cáo tài chính Quý 3/2012 (Xem thêm: Thuyết minh giao dịch các bên liên quan)

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

- Báo cáo tài chính Quý 2/2012

- Báo cáo tài chính Quý 1/2012

Báo cáo tài chính năm 2011

- Báo cáo tài chính năm 2011

- Báo cáo tài chính Quý 4/2011

- Báo cáo tài chính Quý 3/2011

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

- Báo cáo tài chính Quý 1/2011

Báo cáo tài chính năm 2010

- Báo cáo tài chính quý 4/2010

- Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo tài chính năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2006

Số lượt đọc:  38998  -  Cập nhật lần cuối:  30/06/2020 01:09:14 PM
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông