|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Giới thiệu về BIC   |   Cơ cấu quản trị

Cơ cấu quản trị


Ông Trần Xuân Hoàng
Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Xuân Hoàng sinh ngày 22/10/1965 tại Hải Phòng.

Ông Trần Xuân Hoàng đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng BIDV và giữ các vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai, Phó Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch 2, Giám đốc Ban Tổ chức Cán bộ BIDV, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Hoàng cũng từng là thành viên Hội đồng Quản trị BIC trong giai đoạn từ ngày 09/09/2010 đến 04/11/2013.

Ông Trần Xuân Hoàng được Đại hội đồng cổ đông BIC bầu là thành viên HĐQT và được HĐQT BIC bầu là Chủ tịch từ ngày 19/04/2019.Ông Ramaswamy Athappan
Phó Chủ tịch HĐQT


Ông Ramaswamy Athappan sinh ngày 10/12/1945 tại Ấn Độ.

Ông Athappan đã có nhiều năm kinh nghiệm và phát triển thành công nhiều công ty bảo hiểm tại Châu Á. Trong đó, Công ty Bảo hiểm First Capital tại Singapore là một trong những công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất tại Châu Á. Ông Athappan hiện đang quản lý các hoạt động của FairFax Asia tại Singapore, Hong Kong, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam.

Ông Athappan hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của FairFax Châu Á.

Ông Athappan tham gia HĐQT BIC và là Phó Chủ tịch HĐQT BIC từ ngày 29/01/2016.Ông Gobinath Arvind Athappan
Ủy viên HĐQT


Ông Gobinath Arvind Athappan sinh ngày 08/08/1971 tại Ấn Độ.

Ông Gobinath hiện là Tổng Giám đốc của Công ty Bảo hiểm Pacific Insurance Berhard tại Malaysia, Phó Chủ tịch FairFax Châu Á, Phó Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Falcon tại Hong Kong và Giám đốc vùng của Công ty Bảo hiểm First Capital tại Singapore. Ông Gobinath đã làm việc tại nhiều công ty thành viên của Tập toàn Tài chính FairFax trong suốt 14 năm qua, trong đó có Công ty Tái bảo hiểm Odyssey America tại Mỹ.

Ông Gobinath Arvind Athappan tham gia HĐQT BIC từ ngày 29/01/2016.


Ông Trần Hoài An
Ủy viên HĐQT

Ông Trần Hoài An sinh ngày 5/4/1968 tại Bình Định.

Ông Trần Hoài An đã từng công tác lâu năm trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành xuất sắc các Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC, phụ trách phát triển khách hàng khu vực phía Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.

Ngày 31/10/2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Hoài An giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014.Bà Phạm Thị Vân Khánh

Ủy viên HĐQT

Bà Phạm Thị Vân Khánh sinh ngày 02/9/1975 tại Hà Nội.

Bà Khánh gia nhập hệ thống BIDV từ cuối năm 1999 và đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại BIDV: Trưởng phòng Ban Đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BIDV, Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp.

Từ tháng 6/2015, Bà Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của BIDV.

Bà Phạm Thị Vân Khánh tham gia HĐQT BIC từ ngày 29/01/2016.Ông Nguyễn Huy Tựa
Ủy viên HĐQT


Ông Nguyễn Huy Tựa sinh ngày 16/10/1957 tại Hà Nội

Ông Nguyễn Huy Tựa đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông Tựa từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng BIDV như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Thăng Long, Phó Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch I, Giám đốc Ban Quản lý tín dụng, Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch III, Thành viên Hội đồng Quản trị BIDV, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Ông Nguyễn Huy Tựa được bầu là thành viên HĐQT độc lập của BIC từ ngày 19/04/2019.Ông Võ Hải Nam

Ủy viên HĐQT

Ông Võ Hải Nam sinh ngày 16/12/1973 tại Hà Nội.

Ông Nam đã có hơn 20 năm công tác trong hệ thống BIDV và giữ nhiều vị trí chủ chốt như: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ 1 – Ban Tổ chức Cán bộ, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 3, Giám đốc Chi nhánh BIDV Thanh Xuân, Giám đốc Ban Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp.

Hiện Ông Nam đang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Rủi ro Tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Ông Đặng Thế Vinh
Ủy viên HĐQT
Ông Đặng Thế Vinh sinh ngày 19/05/1956 tại Hà Nội

Ông Đặng Thế Vinh đã có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm và giữ các vị trí lãnh đạo tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Công ty Liên doanh Bảo hiểm UIC, Tổng Công ty CP Bảo Minh, TCT CP Bảo hiểm Bưu Điện, TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Ông Đặng Thế Vinh được bầu là thành viên HĐQT độc lập của BIC từ ngày 19/04/2019.

Thông tin chung về BIC
Cơ cấu quản trị
Thương hiệu BIC