|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Sản phẩm bảo hiểm   |   Công bố sản phẩm bảo hiểm mới

Công bố sản phẩm bảo hiểm mới

Bảo hiểm tai nạn khách du lịch

Từ ngày 20/02/2019, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn khách du lịch (Travel Care).

Bảo hiểm xe ô tô

Tháng 12/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm xe ô tô.

Bảo hiểm sản lượng điện mặt trời

Tháng 09/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm sản lượng điện mặt trời.