|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Sản phẩm bảo hiểm   |   Bảo hiểm doanh nghiệp   |   Sản phẩm bán theo gói

Sản phẩm bán theo gói

BIC AN HƯNG

BIC An Hưng là gói sản phẩm được xây dựng trên cơ sở tích hợp của 4 sản phẩm (phạm vi). Khi mua BIC-An Hưng, khách hàng được lựa chọn sử dụng 1-4 sản phẩm này, trong đó sản phẩm bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là bắt buộc.

Sản phẩm 1 (bắt buộc): Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
- Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với các tài sản được bảo hiểm, tại địa điểm địa điểm được bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra: Hoả hoạn, sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm, nổ.
- Các quyền lợi bảo hiểm bổ sung: chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí chữa cháy, chi phí chuyên gia.
- Giới hạn bồi thường tối đa: 40 tỷ đồng

Sản phẩm 2: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
- Bảo hiểm cho số tiền bị thiệt hại do sự gián đoạn hoặc ngừng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm tại Phạm vi 1, cụ thể bao gồm các thiệt hại về:
+ Tiền thuê nhà phải thu hoặc tiền thuê nhà phải trả: tối đa 2 tỷ đồng
+ Tiền phạt do vi phạm hợp đồng: tối đa 250 triệu đồng
+ Một số loại chi phí cố định: tối đa 500 triệu đồng
+ Tiền lãi vay phải trả ngân hàng liên quan trực tiếp đến các tài sản được bảo hiểm: tối đa 250 triệu đồng

Sản phẩm 3: Bảo hiểm bồi thường cho người lao động
- Bảo hiểm cho những cá nhân là người lao động trong doanh nghiệp được bảo hiểm bị chết, thương tật vĩnh viễn hoặc phát sinh các chi phí y tế do hậu quả của một tai nạn như được định nghĩa trong đơn bảo hiểm.
- Giới hạn bồi thường cao nhất cho mỗi cá nhân được bảo hiểm 50 triệu đồng.

Sản phẩm 4: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
- Bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý đối với khiếu nại từ bên thứ ba do hậu quả của sự bất cẩn của Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc đại diện của họ dẫn tới chết, thương tật thân thể bất ngờ, bệnh tật hoặc thiệt hại tài sản của Bên thứ ba. Trách nhiệm phát sinh được bồi thường phải có liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc sở hữu tài sản tại địa điểm được bảo hiểm của Người được bảo hiểm.
- Giới hạn bồi thường cao nhất: 10,000,000,000 đồng trên mỗi sự cố.

Số lượt đọc:  1617  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2011 03:04:34 PM
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm tàu
Bảo hiểm Trách nhiệm
Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm tài chính
Sản phẩm bán theo gói