|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Sản phẩm bảo hiểm   |   Bảo hiểm doanh nghiệp   |   Sản phẩm bán theo gói

Sản phẩm bán theo gói

BIC AN HƯNG

BIC An Hưng là gói sản phẩm được xây dựng trên cơ sở tích hợp của 4 sản phẩm (phạm vi). Khi mua BIC-An Hưng, khách hàng được lựa chọn sử dụng 1-4 sản phẩm này, trong đó sản phẩm bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là bắt buộc.
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm tàu
Bảo hiểm Trách nhiệm
Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm tài chính
Sản phẩm bán theo gói