|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Sản phẩm bảo hiểm   |   Bảo hiểm doanh nghiệp   |   Bảo hiểm Trách nhiệm

Bảo hiểm Trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu nội thủy và chủ tàu viễn dương.

1 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu nội thủy

Đối tượng bảo hiểm

Những tàu thuyền tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho chủ tàu nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã ghi trên hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;

- Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, di chuyển xác tàu, thuyền được bảo hiểm bị đắm;

- Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

- Chi phí tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự;

- Chi phí thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu;

- Lương và phụ cấp lương hoặc trợ cấp thuyền viên trong khi tàu tổn thất toàn bộ;

- Trách nhiệm khi làm thiệt hại cầu cảng, đê, đập, kè cống, bè mảng, giàn đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

- Trách nhiệm khi làm bị thương hoặc thiệt mạng, tài sản của người thứ ba khác.

- Hàng hóa, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm. Loại trừ hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

- Trách nhiệm đâm va.

Mở rộng và thu thêm thêm phí khi bảo hiểm cho (chỉ khi ghi rõ trong đơn/hợp đồng bảo hiểm):

- Chi phí do cứu sinh mạng trên biển, khi không đòi được từ người thứ ba.

- Tàu đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý.

- Xếp dỡ hàng sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm.

- Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với tàu lai kéo.

- Bảo hiểm TNDS chủ tàu bao gồm hàng hóa người thứ ba.

2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu viễn dương (P&I)

Đối tượng bảo hiểm

Là những tàu biển thuộc cấp tàu của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài còn hiệu lực và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm, tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm thông thường

Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo hiểm (Rules) của từng Hội P&I cho từng năm bảo hiểm tương ứng. Về cơ bản, Hội bồi thường cho khách hàng các tổn thất, hư hại và/hoặc chi phí cho các rủi ro được bảo hiểm sau đây:

- Thương tật, bệnh hoạn, chết của thuyền viên.

- Thương tật, bệnh hoạn, chết cho hành khách, người trên tàu không phải là thuyền viên.

- Chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên.

- Lương và bồi thường cho thuyền viên thất nghiệp khi xảy ra tai nạn và hoặc đắm tàu.

- Chi phí thay đổi tuyến đường.

- Trách nhiệm về người bỏ trốn, tỵ nạn và nạn nhân cứu được trên biển.

- Cứu sinh mạng con người thuộc hay từ tàu được bảo hiểm, khi không thể đòi người thứ ba.

- Tổn thất và thiệt hại đồ đạc của thuyền viên và những người khác.

- Đâm va với tàu khác.

- Tổn thất hay thiệt hại về phương diện tài sản.

- Trách nhiệm/tổn hại/chi phí khi xảy ra ô nhiễm dầu.

- Trách nhiệm theo các hợp đồng lai dắt.

- Trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng và điều khoản bồi thường.

- Trách nhiệm đối với xác tàu.

- Chi phí cách ly kiểm dịch.

- Hàng hoá.

- Những đóng góp tổn thất chung không thu được.

- Phần đóng góp tổn thất chung của tàu.

- Tài sản trên tàu được bảo hiểm.

- Chi phí cứu hộ.

- Tiền phạt, tịch thu tàu.

- Không bồi thường cho chi phí điều tra và tố tụng hình sự.

- Trách nhiệm, phí tổn, và chi phí khi tàu hành động theo chỉ thị của Hội.

- Chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất.

Phạm vi bảo hiểm đặc biệt

Hội cũng cung cấp phạm vi bảo hiểm trách nhiệm đặc biệt sau khi được khách hàng yêu cầu tham gia:

- Bảo hiểm đặc biệt cho người thuê tàu.

- Bảo hiểm đặc biệt cho người cứu hộ.

- Các tổn thất về nhiên liệu.

- Trách nhiệm về cước phí.

- Các tổn thất về tiền cho thuê tàu.
Số lượt đọc:  2901  -  Cập nhật lần cuối:  28/07/2011 01:44:33 PM
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm tàu
Bảo hiểm Trách nhiệm
Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm tài chính
Sản phẩm bán theo gói