|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Sản phẩm bảo hiểm   |   Bảo hiểm cá nhân   |   Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Cuộc sống luôn có những điều bất trắc, những tai nạn không lường trước được, Quý khách sẽ làm gì để bao vệ mình và người thân? Bảo hiểm tai nạn con người của BIC sẽ bảo vệ Quý khách hàng trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong suốt 24/24 giờ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người được bảo hiểm sẽ nhận bồi thường trong các trường hợp xảy ra rủi ro tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

BIC sẽ bảo hiểm trong các trường hợp như sau:

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Chết do tai nạn

Chi trả bằng số tiền bảo hiểm

Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm.

Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn

Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc theo chi phí thực tế được quy định tại Quy tắc bảo hiểm.


Lưu ý: Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm việc tại Vệt Nam trong độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:

- Những người bị bệnh tâm thần, phong;
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

II. CÁC RỦI RO LOẠI TRỪ CHÍNH

BIC không bồi thường đối với các trường hợp sau:
- Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;
- Hành động cố ý tự gây tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp;
- Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác;
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ;
- Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm.

III. SỐ TIỀN BẢO HIỂM
- Số tiền bảo hiểm phổ thông: Từ 01 triệu đồng/người đến 20 triệu đồng/người.
- Số tiền bảo hiểm đặc biệt: từ trên 20 triệu đồng/người đến 200 triệu đồng/người.

Số lượt đọc:  15817  -  Cập nhật lần cuối:  15/05/2017 09:56:17 AM
Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm du lịch
Bảo hiểm xe ô tô
Bảo hiểm xe máy
Bảo hiểm Nhà
Khác