|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Đóng cửa Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông nghị quyết của Hội đồng quản trị BIC về việc đóng cửa Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar.

Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017.

BIC ký hợp đồng kiểm toán với Ernst&Young Việt Nam cho giai đoạn 2017-2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam cho giai đoạn 2017-2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Nhà Đầu tư Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý I/2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý I/2017.
Trang:  1/49Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông